ПЛАН РАДА 4.6.2020.

 

 

Музичка култура

Научили смо у трећем разреду

16h

Час ће бити одржан у 16h онлајн на платформи meet.google.com уз коришћење одељењског сајта: https://dejanoviskolarci.wordpress.com.

УЧЕНИЦИ МОГУ ПЕВАТИ ИЛИ СВИРАТИ ЈЕДНУ ПЕСМУ!

ЛИНК ЗА ПРИСТУП БИЋЕ ПОСТАВЉЕН 10 МИНУТА РАНИЈЕ!

 

 

Настава на даљину (Дејан Ковачевић)
1. час
Математика

Математички изрази, утврђивање

 • утврђивање
2. час
Српски језик

Придеви, утврђивање

 • утврђивање
3. час
Природа и друштво

Научили смо у трећем разреду

 • систематизација
4. час
Музичка култура

Научили смо у трећем разреду

16h

Час ће бити одржан у 16h онлајн на платформи meet.google.com уз коришћење одељењског сајта: https://dejanoviskolarci.wordpress.com.

УЧЕНИЦИ МОГУ ПЕВАТИ ИЛИ СВИРАТИ ЈЕДНУ ПЕСМУ!

 • систематизација

 

 

 

 

 

МАТЕМАТИКА

Математички изрази

 

 

 

 

 

 

 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК

Граматика, придеви

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИРОДА И ДРУШТВO

Научили смо у трећем разреду

 

 

 

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА

Научили смо у трећем разреду

 

 

Час ће бити одржан у 16h онлајн на платформи meet.google.com уз коришћење одељењског сајта: https://dejanoviskolarci.wordpress.com.

УЧЕНИЦИ МОГУ ПЕВАТИ ИЛИ СВИРАТИ ЈЕДНУ ПЕСМУ!

 

 

Прочитајте више ПЛАН РАДА 4.6.2020.

ПЛАН РАДА 3.6.2020.

 

 

УЧЕНИЦИ НИСУ У ОБАВЕЗИ ДА ПОШАЉУ ПОВРАТНУ ИНФОРМАЦИЈУ УЧИТЕЉУ!

 

 

 

Настава на даљину (Дејан Ковачевић)
1. час
Српски језик

Глаголи, утврђивање

 • утврђивање
2. час
Математика

Изрази са променљивом, утврђивање

 • утврђивање
3. час
Физичко васпитање

Физичке вежбе у кућним условима

 • увежбавање
4. час
Од играчке до рачунара (изборни)

Мини пројекат – Ученички гласник (одељењски сајт)

 • утврђивање

 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК

Граматика, глаголи

 

 

 

ПРОЛЕЋНИЦА

Пчелица зујка,
Ветрић лахори,
Поток у гори
Гласно жубори;
Лоза се вије,
У роси мије,
Птичице поје
Песмице своје;
Шумица иста
Помало листа,
Све се понавља:
Пролеће с’ јавља.
А жарко сунце
Злати врхунце
Фрушке нам горе
Осветком зоре;
Зирнеш ли куд,
Лепота свуд.
Све се понавља:
Пролеће с’ јавља.
Тамо у трави
Зумбул се плави:
Ту у забави
Вредни су мрави;
И цврчак цврчи,
Травицом трчи,
Те тако слави
Живот нарави;
Лептирак шари
Цвећем летари;

И све што гмиже
Живље се диже;
Све се понавља:
Пролеће с’ јавља.
Гле, деце мале
Где се у гају
У загрљају
Љубе и шале!
Благо тој деци –
– То је пролеће
Блажене среће.

(Јован Јовановић – Змај)

 

 

 

 

 

МАТЕМАТИКА

Изрази са променљивом 

 

 

Изрази са променљивом 

 

 

 

 

 

 

ОД ИГРАЧКЕ ДО РАЧУНАРА

Мини пројекат – Ученички гласник (одељењски сајт)

 

Научили смо – представљамо свој портфолио

 

 

 

 

Прочитајте више ПЛАН РАДА 3.6.2020.

ПЛАН РАДА 2.6.2020.

 

 

НАСТАВНИЦИ СУ У ОБАВЕЗИ ДА РЕАЛИЗУЈУ МИНИМУМ НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА ЗА 2019/2020. СВАКОГ ДАНА, У НАРЕДНОЈ НЕДЕЉИ БИЋЕ ОБЈАВЉИВАНИ НАСТАВНИ САДРЖАЈИ.

УЧЕНИЦИ НИСУ У ОБАВЕЗИ ДА ПОШАЉУ ПОВРАТНУ ИНФОРМАЦИЈУ УЧИТЕЉУ!

 

 

 

Настава на даљину (Дејан Ковачевић)
1. час
Енглески језик (1. страни језик)

Show what you can do

 • утврђивање
2. час
Физичко васпитање

Физичке вежбе у кућним условима

 • увежбавање
3. час
Математика

Разломци, утврђивање

 • утврђивање
4. час
Српски језик

Граматика, именице

 • утврђивање
5. час
Природа и друштво

Мојих десет еколошких заповести

 • утврђивање

 

 

 

 

 

 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК

Граматика, именице

 

 


 

 

 

МАТЕМАТИКА

Разломци, утврђивање

 

 

 

 

 

 

 

ПРИРОДА И ДРУШТВO

Мојих десет еколошких заповести

 

Еколошке заповести којих се треба придржавати за што чистију животну средину

1. Не очекуј од природе више него што си јој дао, (природа);

2. Заштити планету ову, другу немамо нити ћемо добити нову, (планета);

3. Брини о ваздуху пре него што га угледаш, (ваздух);

4. Користи извор тако да можемо воду пити и на речном ушћу, (вода);

5. Знај да земља царује само када ум царује, (земља);

6. Сети се да је живот дрвета залог за дрво живота, (биљке);

7. Не дозволи да птице селице сутра одустану од повратка ка југу, (животиње);

8. Урачунај цену очувања природе у цену сваког производа, (технологија);

9. Мисли више о отпаду да не завршимо на њему, (отпад);

10. Чувај животну средину да би смо избегли крај, (човек);

 

 

Прочитајте више ПЛАН РАДА 2.6.2020.

ПЛАН РАДА 1.6.2020.

 

 

НАСТАВНИЦИ СУ У ОБАВЕЗИ ДА РЕАЛИЗУЈУ МИНИМУМ НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА ЗА 2019/2020. СВАКОГ ДАНА, У НАРЕДНОЈ НЕДЕЉИ БИЋЕ ОБЈАВЉИВАНИ НАСТАВНИ САДРЖАЈИ.

УЧЕНИЦИ НИСУ У ОБАВЕЗИ ДА ПОШАЉУ ПОВРАТНУ ИНФОРМАЦИЈУ УЧИТЕЉУ!

 

 

Настава на даљину (Дејан Ковачевић)
1. час
Српски језик

Граматика и правопис (РТС ЧАС)

 • утврђивање
2. час
Математика

Разломци, утврђивање (РТС ЧАС)

 • утврђивање
3. час
Ликовна култура

Ликовна дела и споменици културе (РТС ЧАС)

 • утврђивање
4. час
Ликовна култура

Ликовна дела и споменици културе (РТС ЧАС)

 • утврђивање
5. час
ЧОС

Научили смо – представљамо свој портфолио

 

 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК

Граматика и правопис

 

ПАЖЉИВО ПРОЧИТАЈ ТЕКСТ. УОЧИ ПРАВОПИСНЕ ГРЕШКЕ И ПРЕПИШИ ДА БУДЕ ТАЧНО.

 


МИЛОШЕ, БРАВО! ПОКАЗАО СИ ВИСОК СТЕПЕН ИНФОРМАТИЧКОГ И ПРАВОПИСНОГ ЗНАЊА! ИСТИЧЕ СЕ!

СТЕФАНЕ, БРАВО! ПОКАЗАО СИ ВИСОК СТЕПЕН ИНФОРМАТИЧКОГ И ПРАВОПИСНОГ ЗНАЊА! ИСТИЧЕ СЕ!


 

 

МАТЕМАТИКА

Разломци, утврђивање

 

 

 

 

 

ЛИКОВНА КУЛТУРА

Ликовна дела и споменици културе

 

 

 

 

 

 

ЧОС

Научили смо – представљамо свој портфолио

 

 

 

 

 

 

ПЛАН РАДА 29.5.2020.

 

 

POŠALJITE VAŠ RAD!

Image

 

„Upoznajmo ptice“ – likovni konkurs on line / „Prijatelji dece opštine Novi Beograd“

 

 

 

 

 

 

 

Настава на даљину (Дејан Ковачевић)
1. час
Српски језик

Писање писма, разгледнице, честитке (РТС ЧАС)

 • утврђивање
2. час
Физичко васпитање

Физичке вежбе у кућним условима (РТС ЧАС)

 • увежбавање
3. час
Математика

Разломци, утврђивање (РТС ЧАС)

 • утврђивање
4. час
Грађанско васпитање (изборни)

ДОБРО ДРВО

 • радионица
5. час
Музичка култура

Музичке игре (РТС ЧАС)

 • утврђивање

 

 

 

 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК

Писање писма, разгледнице, честитке

 

 

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

МАТЕМАТИКА

Разломци, утврђивање

 

ПОСЛАТИ ШКОЛСКИ И ДОМАЋИ РАД. 

ДОМАЋИ РАД: РАДНА СВЕСКА – РАЗЛОМЦИ

 

 

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 

 

 

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ

ДОБРО ДРВО

 

 1. радионица. ДОБРО ДРВО

Циљ: Размена о праву на живот, и међусобној повезаности свш живих бића; о одговорности и бризи за биљни свет.

 1. Читање причс: ДОБРО ДРВО

И тако, било једном једно дрво и волело једног дечака.

Дечак му је долазио сваког дана и скупљао лист по лист и сплитао лишће у круну и као краљ шуме шумом се шетао.

Или би се уза стабло успентрао и на грану засео и јабуке јео у сласт.

Понекад су се играли жмурке.

А кад би се уморио, заспао би у његовом хладу.

Дечак је дрво волео много, врло много.

И дрво бејаше срећно.

Протицало је време.

И дечак поодрасте.

Дрво је све чешће самовало.

Једног дана дечак се појави и дрво му рече: „Хајде, Дечаче, попни се уза стабло, објаши ми грану, наједи се јабука, у хладу мом се поиграј, и срећан буди поново“.

„Порастао сам, и нисам више за пентрање нити за игру“, рече дечак.

„Хоћу да купујем ствари, да се забављам! Пара ми треба! Ако имаш, пара ми дај“.

„Жао ми је“, рече дрво, „то немам. Све што имам, то су листови и јабуке. Побери моје јабуке, Дечаче, однеси их у град, и продај. Тако ћеш доћи до новаца и бићеш срећан“.

На то се дечак попне на дрво, отресе јабуке и у град их днесе.

 

И дрво је било срећно.

И опет су године пролазиле а дечак се није појављивао…

Дрво је туговало.

Док једног дана, опет, дечак не изби преда њ, и дрво задрхта од радости и рече:

„Хајде, Дечаче, уз дебло се успентрај, гране ми ногама објаши и уживај, к’о некад“.

„Журим се, немам времена по дрвећу да се пентрам“, розбори дечак.

„Хтео бих кућу да скућим“, рече.

„Гнездашце топло, удобно, са женом и са дечицом. Сад ми је кућа потребна“.

„То немам“, дрво ће, „кућа ми гора чарна, зелена. Можеш ми гране посећи, па од њих кућу начини. То ће те усрећити“.

Дечак посече гране с дрвета и однесе их дом себи да изгради.

И дрво беше срећно.

Опет су пролазиле године, а од дечака ни трага ни гласа. Кад, најзад, однекуд искрсну, дрво се толико обрадова те реч није могло да изусти. „Ходи, Дечаче“, прошапта, „дођи и поиграј се“.

„Стар сам и тужан да бих се играо“, рече дечак. иДа ми је сад каква лађа, да отпловим на њој далеко, далеко одавде. Да немаш ти какву лађу“?

„Посеци ми дебло, од њега лађу себи истеши“, дрво му рече. „Потом исплови на море, и нек ти је са срећом“.

Дечак посече дебло, начини лађу, и отплови.

И дрво је било срећно… ал’ не баш сасвим, истински.

Прођоше многе године, кад, дечак се опет појави.

„Дечаче, жао ми је“, прозбори дрво, „ал немам баш ништа да ти дам… не рађам вишејабуке“.

„Ни моји зуби нису више за јабуке“, дечак рече.

„Све гране“, дрво ће на то, „погубих. Сад немаш више по чему да се вијаш“. Стар сам и престар да бих се по гранама вијао“, дечак ће. „Дебло ми паде“, рече дрво, „немаш се уз шта пентрати“. „Уморан сам“, дечак одврати, „да бих се уза стабла пентрао“. „Жао ми је“, дрво уздахну.

„О, да ми је бар нешто да ти понудим… ал’ ничег више. Ја сам ти сад пањ остарели. Опрости…“

„Мени сад“, рече дечак, „богзна шта и не треба, тек миран кутак, скривен, да седнем и да починем.

Много сам уморан“.

„Ако је до тога“, рече дрво, напе се, и усправи колико год је могло, „пањ, и кад је стар, може одлично да послужи да кости на њем одмориш. Овамо, Дечаче, седи. Седи, душу одмори“. И дечак тако учини. И дрво је било срећно. Шел Силверстејн: Добро дрво, Нолит, Београд, 1990. год.

 1. Размена у великој групи:
 • Да ли је дечак показао бригу о дрвету?

Брига о природи за мене је када… небрига о природи за мене је када… Водитељ записује одговоре деце на табли или пак папиру.

 • Зашто је важно да бринемо о природи? Размена о праву на живот, и међусобној повезаности свих живих бића; о одговорности и бризи за биљни свет.
 1. Раду групама

Деца се поделе у групе и са листе небриге о природи бирају један проблем. Задатак за групу: планирање

акције: шта могу ја да урадим, а шта тражим да неко други уради за очување природе, шта отежава а шта помаже такву акцију.

 1. Извештавање и договор у великој групи.

Размена у великој групи: сетите се ситуације када сте ужнвали у присуству биљки ( дрвећа, цвећа итд.). шта вам је биљка пружила што је допринело вашем уживању.

Задатак за све: направи захвалницу том представнику биљног света који ти је приредио задовољство. Украси цртежом и бојама и напиши за шта се захваљујеш.

Задатак за следећи час: изненади пажњом животиње или биљке – треба да смисле шта ће да ураде до следећег часа; то може да буде део претходно планиране акције

 

 

 

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА

Музичке игре

 

 

 

Image

НАСТАВНИЦИ СУ У ОБАВЕЗИ ДА РЕАЛИЗУЈУ МИНИМУМ НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА ЗА 2019/2020. СВАКОГ ДАНА У НАРЕДНОЈ НЕДЕЉИ БИЋЕ ОБЈАВЉИВАНИ НАСТАВНИ САДРЖАЈИ.

УЧЕНИЦИ НИСУ У ОБАВЕЗИ ДА ПОШАЉУ ПОВРАТНУ ИНФОРМАЦИЈУ УЧИТЕЉУ!

 

ПЛАН РАДА 28.5.2020.

 

 

 

 

 

Настава на даљину (Дејан Ковачевић)
1. час
Математика

Разломци (РТС ЧАС)

 • обрада
2. час
Српски језик

Правописна правила, утврђивање (РТС ЧАС)

 • утврђивање
3. час
Природа и друштво

Мој завичај и његова прошлост, утврђивање

 • утврђивање
4. час
Музичка култура

Музичке игре (РТС ЧАС)

 • утврђивање

ЧАС ЋЕ БИТИ ОДРЖАН 29.5.2020.

5. час
Енглески језик (1. страни језик)

Show what you can do

 • утврђивање

 

 

 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК

Правописна правила, утврђивање

ПИСАНИ САСТАВ ПОСЛАТИ ДО 19 ЧАСОВА.

ТЕМЕ:

1. Слатко сам се насмејао/ла

2. Догађај који ме је растужио

 

Ученици бирају једну тему, њима ближу. Требало би писати пенкалом.

Када изаберу тему ученици треба пажљиво да одреде грађу и пажљиво распореде појединости.

Писаће само на левој страни.

Издвојиће наслов прескакањем два реда од заглавља (домаћи рад).

Уводну реченицу написати увучено, прескакањем једног реда од наслова.

Композиција задатка захтева поштовање увода, разраде и закључка.

Обратити пажњу на општу уредност, на рукопис, као и на језичку, стилску и правописну коректност.

Ученик бира једну тему и уписује у своју свеску. 

 

Image

Image

Image

 

 

 

МАТЕМАТИКА

Разломци

 

 

Image

Image

 

 

 

 

ПРИРОДА И ДРУШТВO

Мој завичај и његова прошлост


 

 

 

ПЛАН РАДА 27.5.2020.

 

 

 

ПЕВАМО РОЂЕНДАНСКУ ПЕСМУ СТРАХИЊИ У 16 ЧАСОВА!
URL: https://meet.google.com/rxh-zpoj-qzf
НОВА УРЛ АДРЕСА ЋЕ БИТИ ОБЈАВЉЕНА 10 МИНУТА РАНИЈЕ НА НАШЕМ САЈТУ И ВАЈБЕРУ. КЛИКНИТЕ НА АДРЕСУ И ЗАТРАЖИТЕ ПРИСТУП!

 

 

Настава на даљину (Дејан Ковачевић)
1. час
Српски језик

Замислите, Душан Радовић (РТС ЧАС)

 • обрада
2. час
Математика

Правоугаоник, квадрат, троугао – утврђивање (РТС ЧАС)

 • утврђивање
3. час
Физичко васпитање

Физичке вежбе у кућним условима (РТС ЧАС)

 • увежбавање
4. час
Од играчке до рачунара (изборни)

35. Мини пројекат – Ученички гласник (одељењски сајт)

 • утврђивање
5. час
Ликовна култура

Ликовна дела и споменици културе (РТС ЧАС)

 • утврђивање

 

 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК

Замислите, Душан Радовић

ПОСЛАТИ ШКОЛСКИ РАД.

 

Dušan Duško Radović – Zamislite (Princeza Nađa i razbojnik Kađa)

ZAMISLITE

Zamislite, deco, jedno veliko more,
i u tom moru jednu veliku lađu,
i na lađi okrugle prozore,
i na jednom prozoru – princezu Nađu.

Zamislite sad, deco, to isto more,
i u tom moru istu veliku lađu,
i na lađi iste okrugle prozore,
i na drugom prozoru – razbojnika Kađu.

Zamislite onda: bura ide,
vetrova fijuk i talasi,
i jedan talas princezu skide
i poče mladi život da gasi.

Zamislite, deco, sto talasa,
većih sto puta od svake princeze,
može i ajkula svakoga časa
na modrom talasu da se doveze.

Strahom i bolom obuzet,
pojavi se otac princezin
i reče:
– Onaj biće mi zet,
ko spase mladi život njezin!

Zamislite, deco, puna lađa,
svi oficiri, prinčevi, admirali…
I svi ćute, svi drhte, samo Kađa
skoči – i more ga zali.

Kađa izvali strašnu psovku
na račun vetra, na adresu života, na ime mora,
izbeže smrti mišolovku
i spase princezu iz valova.

Zamislite sad: otac taj,
kralj sigurno, a car verovatno,
podiže Kađu u zagrljaj
i poljubi ga nonšalantno.

– Ovo je kćer moja, a žena vaša – princeza
mila Nađa!
– A ja sam, s dopuštenjem, izvinite na smetnji,
razbojnik Kađa!

Umiri se more, zataji vetar, stade lađa…
Puni straha, puni stida, prepuni jeze –
svi gledahu u pravcu princeze.

– Hrabri Kađa, reče bleda princeza, ja sam vaša
Nađa…
Izvinite, tata, na ovom svetu svašta se događa!

Pročitajte više: https://balasevic.in.rs/dusan-dusko-radovic-zamislite-princeza-nadja-i-razbojnik-kadja-tekst-video/

Image

Image

 

 

МАТЕМАТИКА

Правоугаоник, квадрат, троугао

 

ПОСЛАТИ ШКОЛСКИ И ДОМАЋИ РАД. 

 

ДОМАЋИ РАД:

Радна свеска: Правоугаоник, квадрат, троугао

 

Image

 

 

ОД ИГРАЧКЕ ДО РАЧУНАРА

Мини пројекат – Ученички гласник (одељењски сајт)

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИКОВНА КУЛТУРА

Ликовна дела и споменици културе

 

 

 

 

 

 

ПЕСМОМ И ИГРОМ ДО ЗНАЊА