ПРОГРАМИРАМО И ЦРТАМО – ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК

 

 

Програм продуженог боравка (за ученике првог, другог и трећег разреда)

Савремени начин живота све већем броју родитеља намеће потребу збрињавања детета млађег школског узраста које након редовне наставе одлази кући и без надзора проводи време до доласка родитеља. Самосталан боравак код куће често излаже дете многим опасностима, а страх и брига родитеља за дете током радног дана намећу потребу за организованом бригом за дете. Школе тиме добијају нову и захтевнију улогу која од запослених захтева организованију бригу о детету током целог дана. Продужени дневни рад након (или пре) редовне наставе – продужени боравак, један је од модела којим се могу квалитетно и структурално решити наведени проблеми, посебно у урбаним срединама. Нова улога школе на тај ће начин бити максимално и рационално искоришћена јер пружа небројене могућности деловања у сврху правилног развоја и раста сваког детета у квалитетну особу, корисну својој породици и заједници.

Опис рада у продуженом боравку

Пре и после редовне наставе организује се продужени боравак у школи за ученике првог, другог и трећег разреда основне школе. Учитељи који раде у продуженом боравку се договарају и усклађују своје активности са учитељима из редовне наставе. У циљу упознавања деце, као и решавања педагошких ситуација учитељи из продуженог боравка су упућене на континуирану сарадњу са педагогом школе. Учитељи који раде у продуженом боравку делују јединствено, сараднички, синхронизовано, свеобухватно и интегрисано са читавим разредним процесом. Заједно сарађују с родитељима, одржавају родитељске састанке и појединачне индивидуалне разговоре с родитељима.

Циљеви програма

Циљеви реализације садржаја у продуженом боравку у складу су са општим циљевима основног образовања.

Циљеви и задаци рада у боравку су:

развијање радних навика, организовано учење и израда домаћих задатака, самостални рад ученика, развијање колективног духа и социјализације, развијање потребе за додатним радом и вежбањем, развијање осећања одговорности према себи и другима, организовање слободних активности према интересовањима ученика.

Садржаји програма

Време предвиђено за реализацију пратећих активности треба реализовати у складу с претходно наведеним циљевима рада у продуженом боравку, имајући увек на уму узраст и могућности детета. Активности ученика у слободном времену и слободне активности изводе се у школском дворишту, парку, фискултурној сали, у учионици опремљеној за дужи бoравак деце у школи, школској библиотеци кроз игру, дружење, ликовне радове, музичка учешћа, литерарне радове, посете, сусрете са уметницима… Самостални рад ученика реализоваће се у складу са наставним садржајима и у свакодневној је корелацији са радом на редовним часовима. При самосталном раду ученика примењиваће се различити облици рада: колективни, индивидуални, групни и рад у паровима. Наставник ће мотивисати и усмеравати ученике у циљу успешнијег и креативнијег рада. Време за израду задатака није ограничено, већ зависи од тежине задатака, узраста и идивидуалних способности ученика. Ученик ће сам бирати темпо рада, редослед задатака и може увек затражити помоћ наставника.

Слободне активности ће се реализовати после завршених задатака и самосталног рада ученика. Ове школске године, због актуелне ситуације – пандемије вируса корона – планиране активности ће се у већој мери изводити на отвореном простору – у дворишту школе, када год то временске прилике буду дозвољавале.

Услови за извођење програма

Програм рада у продуженом боравку реализује се у свим расположивим просторијама у школи, укључујући и спортску салу и школско двориште. Наставни процес, као и програм рада продуженог боравка, одвија се у учионици. Током боравка у школи ученицима је осигуран један кувани топли оброк. Како би се ученицима омогућило, а учитељима олакшало усвајање правила понашања за време оброка, трпезарија је естетски уређена и прикладно опремљена. Просторије у којима ће ученици проводити већи део дана су светле, довољно велике, опремљени аудио-визуалном опремом, дидактичким помагалима и рачунарима.

Усвајање хигијенских навика захтева довољну количину сапуна и папира као и умиваоник за прање руку (који је одвојен од санитарног чвора). Дневни режим рада продуженог боравка

08:00 -10:30 Преподневно дежурство наставника

10:30 -11:00 Преузимање прве групе деце

11:00 -12:00 Слободне активности

12:00 -12:30 Ручак

12:30 – 13:30 Часови учења

13:30 -14:00 Преузимање друге групе деце

14:00 -14:30 Ручак

14:30 -15:30 Часови учења

15:30 -16:30 Слободно време

Годишњи план рада продуженог боравка у првом и другом разреду

Програм продуженог боравка (за ученике првог, другог и трећег разреда)

Савремени начин живота све већем броју родитеља намеће потребу збрињавања детета млађег школског узраста које након редовне наставе одлази кући и без надзора проводи време до доласка родитеља. Самосталан боравак код куће често излаже дете многим опасностима, а страх и брига родитеља за дете током радног дана намећу потребу за организованом бригом за дете. Школе тиме добијају нову и захтевнију улогу која од запослених захтева организованију бригу о детету током целог дана. продужени дневни

рад након (или пре) редовне наставе – продужени боравак, један је од модела којим се могу квалитетно и структурално решити наведени проблеми, посебно у урбаним срединама. Нова улога школе на тај ће начин бити максимално и рационално искоришћена јер пружа небројене могућности деловања у сврху правилног развоја и раста сваког детета у квалитетну особу, корисну својој породици и заједници.

Опис рада у продуженом боравку

Пре и после редовне наставе организује се продужени боравак у школи за ученике првог, другог и трећег разреда основне школе. Учитељи који раде у продуженом боравку се договарају и усклађују своје активности са учитељима из редовне наставе. У циљу упознавања деце, као и решавања педагошких ситуација учитељи из продуженог боравка су упућене на континуирану сарадњу са педагогом школе.

Учитељи који раде у продуженом боравку делују јединствено, сараднички, синхронизовано, свеобухватно и интегрисано са читавим разредним процесом. Заједно сарађују с родитељима, одржавају родитељске састанке и појединачне индивидуалне разговоре с родитељима.

Циљеви програма

Циљеви реализације садржаја у продуженом боравку у складу су са општим циљевима основног образовања.

Циљеви и задаци рада у боравку су:

развијање радних навика,

организовано учење и израда домаћих задатака,

самостални рад ученика,

развијање колективног духа и социјализације,

развијање потребе за додатним радом и вежбањем,

развијање осећања одговорности према себи и другима,

организовање слободних активности према интересовањима ученика.

Садржаји програма

Време предвиђено за реализацију пратећих активности треба реализовати у складу с претходно наведеним циљевима рада у продуженом боравку, имајући увек на уму узраст и могућности детета.

Активности ученика у слободном времену и слободне активности изводе се у школском дворишту, парку, фискултурној сали, у учионици опремљеној за дужи бoравак деце у школи, школској библиотеци кроз игру, дружење, ликовне радове, музичка учешћа, литерарне радове, посете, сусрете са уметницима…

Самостални рад ученика реализоваће се у складу са наставним садржајима и у свакодневној је корелацији са радом на редовним часовима. При самосталном раду ученика примењиваће се различити облици рада: колективни, индивидуални, групни и рад у паровима. Наставник ће мотивисати и усмеравати ученике у циљу успешнијег и креативнијег рада. Време за израду задатака није ограничено, већ зависи од тежине задатака, узраста и идивидуалних способности ученика. Ученик ће сам бирати темпо рада, редослед задатака и може увек затражити помоћ наставника.

Слободне активности ће се реализовати после завршених задатака и самосталнограда ученика. Ове школске године, због актуелне ситуације – пандемије вируса корона – планиране активности ће се у већој мери изводити на отвореном простору – у дворишту школе, када год то временске прилике буду дозвољавале.

Услови за извођење програма

Програм рада у продуженом боравку реализује се у свим расположивим просторијама у школи, укључујући и спортску салу и школско двориште.

Наставни процес, као и програм рада продуженог боравка, одвија се у учионици. Током боравка у школи ученицима је осигуран један кувани топли оброк. Како би се ученицима омогућило, а учитељима олакшало усвајање правила понашања за време оброка, трпезарија је естетски уређена и прикладно опремљена.

Просторије у којима ће ученици проводити већи део дана су светле, довољно велике, опремљени аудио-визуалном опремом, дидактичким помагалима и рачунарима.

Усвајање хигијенских навика захтева довољну количину сапуна и папира као и умиваоник за прање руку (који је одвојен од санитарног чвора).

Дневни режим рада продуженог боравка

08:00 -10:30 Преподневно дежурство наставника

10:30 -11:00 Преузимање прве групе деце

11:00 -12:00 Слободне активности

12:00 -12:30 Ручак

12:30 – 13:30 Часови учења

13:30 -14:00 Преузимање друге групе деце

14:00 -14:30 Ручак

14:30 -15:30 Часови учења

15:30 -16:30 Слободно време

Годишњи план рада продуженог боравка у првом и другом разреду

ПРВИ РАЗРЕД ЧИТАЈТЕ УЖИВАЈТЕ

ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК

ПРОГРАМИРАМО У „SCRATCH-u“ И ЦРТАМО У PAINT-u.

 

РУЖИНА НОВОГОДИШЊА ЈЕЛКА

БОГДАНОВА НОВОГОДИШЊА ЈЕЛКА

ЛУКИНА НОВОГОДИШЊА ЧЕСТИТКА

ДАМЈАНОВА НОВОГОДИШЊА ЧЕСТИТКА

ЛАРИНА НОВОГОДИШЊА ЈЕЛКА

ЦРТЕЖИ СА САЈТА НАСТАВНИЦЕ ВИДЕ

Anja
Ana
Aleks
Tošić
Alekss
Olga
Olga-zima
Isidora
ZIMA-Tadija

 

STRAHINJA NA ORIGINALAN NAČIN ČESTITA ROĐENDAN!

PROGRAMIRANJE U SCRATCH-u.

STRAHINJA NA ORIGINALAN NAČIN ČESTITA ROĐENDAN!

PROGRAMIRANJE U SCRATCH-u.

STRAHINJA NA ORIGINALAN NAČIN ČESTITA ROĐENDAN!

PROGRAMIRANJE U SCRATCH-u
STRAHINJA NA DUHOVIT NAČIN PREZENTUJE USPEH UČENIKA!

STRAHINJA NAS UČI DA IGRAMO UZ MUZIKU!

ПРВА ЛЕКЦИЈА

АЛГОРИТАМСКИ НАЧИН РАЗМИШЉАЊА

АЛГОРИТАМСКИ НАЧИН РАЗМИШЉАЊА

 

ПЕСМОМ И ИГРОМ ДО ЗНАЊА

%d bloggers like this: