Стално стручно усавршавање

На основу Правилника о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника („Службени гласник РС“, број 13/2012) , Школска управа предлаже:

 

ДОКУМЕНТ О ВРЕДНОВАЊУ

СТАЛНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА У OСНОВНОЈ И СРЕДЊОЈ ШКОЛИ ЗА 2012/2013. Прочитајте више Стално стручно усавршавање