КОНТРОЛНЕ ВЕЖБЕ У ОКТОБРУ

 

Математика – Геометријски облици – 3.10.2018. год.                    Српски језик – Разумевање прочитаног – 9.10.2018. год.            Српски језик – Диктат: Употреба великог слова – 26.10.2018. год.                                                                                                  Математика – Сабирање и одузимање до 100 – 29.10.2018. год.

Међународни дан музике UNESCO-а.

 

 

Међународни дан музике UNESCO-а.

1.10.2018. у 12 часова

Колектив наше школе организује концерт „SMOOTH4BAND“-а. Учитељ Ненад Поморишац са групом колега промовише уметност кроз културу различитих музичких жанрова.

Развој интеркултуралних компетенција наставника, ученика и родитеља допринеће промоцији међународне сарадње, упознавања и поштовања културних различитости. Овај пројекат проведен кроз „Дан отворених врата“ и мултимедијалну промоцију музике певањем на различитим језицима ће допринети усвајању различитости и културног богатства других народа.