ПРОВЕРЕ ЗНАЊА

 

Српски језик – Разумевање прочитаног – 9.10.2018. год.

Математика – Сабирање и одузимање до 100 – 29.10.2018. год.

Српски језик – Диктат: Употреба великог слова – 31.10.2018. год.

Advertisements