АКТИВНОСТ НА ЧАСУ

 

СТОТИНЕ И ДЕСЕТИЦЕ ПРВЕ ХИЉАДЕ

13. СЕПТЕМБРА 2019.ОСТАВИТЕ КОМЕНТАР

1. Напиши цифрама број:

Пет стотина тридесет_______, Сто осамдесет________

Шестсто шездесет_______, Осам стотина деведесет_______

2. Прочитај и напиши словима:

540______________________________

320______________________________

250______________________________

3. Попуни празна места:

У броју 590 цифра стотина је________, а цифра десетица је________.

У броју 670 цифра стотина је________, а цифра десетица је________.

У броју 310 цифра стотина је________, а цифра десетица је________.

4. Напиши број:

 5С 3Д = _______,   3С 5Д =________,   1С 9Д =_______,  

4С 8Д 0Ј =_______

5. Упиши бројеве у таблици месних вредности:

број С Д Ј
540      
  4 2 0
730      
6_0   5  
_20 8    

6. Настави започети низ:

360, ____, ____, ____, 400

____, ____, 570, ____, 590

920, ____, ____, 890, ____, ____

7. Упиши најближе стотине такода важи:

____< 230 < ____      ;     _____< 480 < ____      ;     

____< 920 < ____

8. Којим стотинама припада број:

100________________________, 700__________________________

190________________________, 860__________________________

9. а) Напиши све троцифрене бројеве чије су цифре стотине и десетице исте, а цифра јединица је нула.

б) Напиши све троцифрене бројеве код којих је збир цифара 4, а цифра јединица је нула.

в) Напиши све бројеве прве хиљаде чији је збир цифара 1.

10. Напиши број тако да важи: Цифра стотина је вредност израза 2+2·2, цифра десетица је 2+2:2, цифра једница је 2+2-2·2.НЕКАТЕГОРИЗОВАНО

ВОДЕ ЗАВИЧАЈА

12. СЕПТЕМБРА 2019.ОСТАВИТЕ КОМЕНТАР

ТЕКУЋЕ ВОДЕ

На укупној Земљиној површини налазе водене површине које заузимају већу површину од копна. Постоје слатке воде попут река, слане попут мора, а има и лековитих вода. У Србији постоји велики број бања са лековитом водом где људи одлазе ради одмора или лечења.

Србија је богата и текућим водама као што су реке, речице и потоци. Реке су највеће, речице су мање, а потоци су са најмањом количином воде. Заједничка карактеристика текућих вода је извор, односно све текуће воде имају место где вода извире. Ако се нека река улива у другу реку назива се притока, место где се једна река улива у другу реку назива се ушће, а пут од извора до ушћа називамо током реке. Свака река има речно корито које представља удубљење испуњено водом. Такође, свака река има леву и десну обалу које одређујемо тако што се лицем окренемо према ушћу. Реке у равничарским крајевима теку мирно, тихо, споро, чини нам се као да стоје. Дно је муљевито, а обале ниске и често блатњаве. Корито им је широко и такве реке се називају равничарске реке. За разлику од њих планинске реке су брзе, хладне и хуче кроз стеновите пределе. Својим током могу да усецају клисуру, стрму и дубоку стеновиту долину. Количина воде у рекама зависи од кише и снега који се падну у току године.

                               СТАЈАЋЕ ВОДЕ

Стајаће воде, као шти им назив каже, не теку, већ стоје, односно испуњавају удубљења у земљишту. Стајаће воде, поређане од најмање до највеће су: мочваре, баре, језера, мора, океани. Мочваре су влажни делови копна на којима се плитка вода заджава неко време током године. Баре су плитке стајаће воде које током лета могу да пресуше, зими да се заледе, док се у кишном периоду ниво воде знатно повећа. Због мале дубине светлост продире до дна, тако да је цела бара богата живим светом, животињама и биљкама. Најчешће се налазе поред равничарских река. Барска вода је често мутна због састава дна и мале количине воде. За разлику од бара, језерска вода је чиста, бистра и мирна. Светлост не може да продре до највећих дубина, па биљака има само у плитким деловима. Према настанку језера се деле на природна и вештачка језера. Природна језера су настала од снега и река у удубљеном делу земљишта, а вештачка ствара човек тако што прегради речни ток.

Задаци:

 1. Допуни испод стрелица:
 1. Наведи највећу стајаћу воду.
 2. Шта је притока?
 3. Како одређујемо страну обале реке?
 4. Наведи сличности и разлике између потока и реке.
 5. Наведи текуће воде које постоје у твом крају.
 6. Које су сличности и разлике између равничарских и планинских река?
 7. Шта можемо да учинимо да смањимо загађење вода нашег завичаја?                                                                
 8. Наведи текуће воде које постоје у твом крају.
 9. Како настају вештачка језера?
 10. Како настају природна језера?
 11. Које су сличности и разлике између мочвара и бара?
 12. Који су делови реке?
 13. Код које стајаће воде је дно муљевито и зашто?
 14. Шта је клисура?
 15. Шта је речни ток?
 16. Уочи разлике и напиши како се називају реке са слике?

НЕКАТЕГОРИЗОВАНО

СТОТИНЕ ПРВЕ ХИЉАДЕ-ВЕЖБАЊЕ

12. СЕПТЕМБРА 2019.ОСТАВИТЕ КОМЕНТАР

1.На линији  упиши <, >, = тако да тврђење буде тачно

200_____ 400 ,         600_____ 500,    30Д_____ 800

7С _____ 300,         10С_____ 100,     900_____  9С

2.На кросу је Аца претрчао 400m, Влада 600m,Раша 900m и Јован 700m. На бројевној полуправој прикажи ко је докле стигао.Тачке обележи почетним словима њихових имена изнад бројевне полуправе.

3.Попуни кружиће датим бројевима тако да стрелица иде од мањег ка већем броју 200,500,300,800                                                                  900,600,400,800 

4.Ана је хтела да купи букет цвећа. Букет жутих ружа кошта 300 динара, црвених 700 динара, а белих 400 динара.Она је имала новчаницу од 500 динара.Који букет није могла да купи и зашто?

5.Напиши све стотине прве хиљаде које су:

а)  веће од 300 и мање од 700______________________

б)  мање од 400 и веће од 100______________________

в)  веће од 800 и мање од 900_____________________

г) не веће од 400_________________________________

д) не мање од 900__________________________________

6.Траку дужине 500cm треба исећи на једнаке делове дужине 100cm. Колико се мањих трака добије? Колико пута треба пресећи траку?НЕКАТЕГОРИЗОВАНО

ДОБРО ЈУТРО, ДОБАР ДАН

12. СЕПТЕМБРА 2019.ОСТАВИТЕ КОМЕНТАРНЕКАТЕГОРИЗОВАНО

СВИТАЦ ТРАЖИ ПРИЈАТЕЉА-СУ ЈУ ЂИН

11. СЕПТЕМБРА 2019.ОСТАВИТЕ КОМЕНТАР

 •  

НЕКАТЕГОРИЗОВАНО

СТОТИНЕ ПРВЕ ХИЉАДЕ

СЛИКА11. СЕПТЕМБРА 2019.ОСТАВИТЕ КОМЕНТАР

1.Запиши речима како се чита број

200__________________________          500__________________________

600__________________________         800__________________________

2.Напиши цифрама бројеве

Сто___________;  девет стотина_________;  триста__________;шестсто________

4.Поређај по величини дате стотине од најмање до највеће

( користећи ознаку <)

200,100,700,500,800,600     

_____<_____   <  _____   <  _____   <   _____   <  _____ 

5. Нацртај бројевну полуправу и прикажи стотине прве хиљаде као што је започето  

6.Напиши стотине које претходе и које следе датим стотинама

_____,200,_____     _____,900,_____     ______,500,_____

7.Напиши све стотине прве хиљаде чија је цифра стотина

а)непаран број________________________________

б)паран број__________________________________

8.Попуни таблицу

речима број Стотине С Десетице Д Јединице Ј
петсто 500      
  800     800Ј
       
      40Д  
    10С    

Додатни задатак *

 1. Које папирне новчанице знаш?

Како можеш истим папирним новчаницама ,,уситнити“ 200 динара?

Који ликови знаменитих личности се налазе на папирним новчаницама?   Истражи….НЕКАТЕГОРИЗОВАНО

ПОСЛАСТИЧАРСКИ ДНЕВНИК

11. СЕПТЕМБРА 2019.ОСТАВИТЕ КОМЕНТАР

НЕКАТЕГОРИЗОВАНО

СРПСКИ ЈЕЗИК – ТЕСТ

2. СЕПТЕМБРА 2019.ОСТАВИТЕ КОМЕНТАР

1.  Следећим реченицама одреди значење и облик:

а) Ана, победили смо!__________________________________________

б) Митре, када ћеш доћи?_______________________________________

в) Лаза и Жарко су добри другови. ________________________________

2. Подвуци именице и одреди им број и род:

Девојчице су се добацивале лоптом у школском дворишту.

3. Дате речи подели на слогове:

Јова – ______________________ ,    

јагода – _____________________,    

сан – ________________________,  

срна – _______________________

4. Направи поређења

Храбар као________________________.  Плашљив као______________________ .

Лукав као_________________________ .   Мек као__________________________ .

5. На линију испред сваке реченице упиши одговарајући број.

Назив једне књижевне врсте је сувишан.

1. лирска песма       2. загонетка        3. пословица      4. бајка    5. брзалица       

    _____  На зиду виси о злу мисли.  

 _____  Петар Петру плете петљу.

 _____   Инат је несрећан занат.

6.  Подвуци субјекат једном линијом, а предикат заокружи:

Јелена сада иде код баке. Она весело певуши, а за њом трчи брат. Он у корпи носи колаче.

7. Подвуци глаголе:

кликер, хода, слон, трчи, велики, једе, зна, бели, јак, гледа, нога, спава.

8.  Повежи стрелицом реченице са одговарајућим временом:

Дуваће ветар.             ПРОШЛОСТ

Падао је снег.                        САДАШЊОСТ

Сунце сија.                БУДУЋНОСТ

 

МНОЖЕЊЕ И ДЕЉЕЊЕ БРОЈЕВА ДО 100

Множење и дељење бројева до 100

1. Попуни празна места тако да једнакост буде тачна:

8·5= ___      9·3=___       6·___ =30        ___·6=42

45:5=___      28:7=___      ___:5=7     36:___=9

2.Израчунај и попуни таблице:

а 7 13 24 5 0 12 1 71 4 18 18
b 8 3 4 15 9 0 17 1 10 2 5
a·b                      
m 18 36 80 0 0 12 24 42 30 33 50
n 3 3 5 7 15 0 1 42 2 3 10
m:n           !!!!!          

Израчунај:

а) 13-3·3=                             (13-3)·3=

б) 56-20:2=                            (56-20):2=

4. Израчунај:

а) 25-5·5:5=

б) (25-5)·5:5=

в) (25-5)·(5:5)=

г) 25-5·(5:5)=

д) (25-5·5):5=

5. Састави израз и израчунај:

а) Број 50 умањи за број који је три пута већи од броја 15.

б) Количник бројева 36 и 9 одузми од броја 44.

Додатни задатак

1. Једноцифрене бројеве изрази уз помоћ основних рачунских операција и заграда и употребом највише четири четворке.

2. Израчунај:

а=26:2-5

b=48:8+24

с=15·3+9

d=27-7·3

е=(36-18):3

f=50-2·3·5

о=44-21:7

Ако је вредност израза паран број обоји фигуру црвеном бојом, а ако је непаран жутом.

САБИРАЊЕ И ОДУЗИМАЊЕ ДО 100

Сабирање и одузимање бројева до 100

2. Израчунај вредност израза.

(72-14)+22=_________________________________________.

72- (14+22)= ________________________________________.

(82+ 13) -8= ________________________________________.

82+ (13- 8)= __________________________________________.

3. Напиши све двоцифрене бројеве чији је збир цифара 5.

____________________________________________________

4. Састави израз и израчунај:

а) Разлику бројева 57 и 18 увећај за 39

_____________________________________________________

б) Од збира бројева 37 и 28 одузми претходник броја 24

____________________________________________________.

5. Израчунај:

5dm+7cm=_____cm

2dm 3cm+1dm=_____cm

3dm 6cm+4dm 9cm=_____dm____cm

Додатни задаци

1. а) Ученик је бацао две коцкице за игру. На обе коцкице су пали парни бројеви. Колико је двоцифрених бројева могао да напише?

б) Одреди разлику највећег и најмањег добијеног двоцифреног броја.

2.

 

Израчунај и поље са датим бројем обоји црвеном бојом.

32+(41-12)=                                   53+27-47=

74-(36-18)=                                    (53-24)+31=