ЧУДЕСНА ЛЕПОТА ЈЕСЕНИ

 

Јесење јутро
Јутро је. Устала сам и отворила прозор. Осетила сам хладан ваздух
који ми је био познат. То је био мирис јесени.
Док сам посматрала природу угле дала сам сунце које се борило да
барем још мало буде шарено и ве село. Ветар је до мог прозора доносио
жуто опало лишће. Чула сам тужан глас животиња које су биле невеселе
јер је лето прошло. Свака жвотиња би била уплашена за храну коју не
би пронашла и склонште у коме би могла да преспава зиму.
Била сам јако забринута за биљке и животиње, јер неће бити топлих
дана. Орасположио ме је звук птичи ца. Њихова песмица личила је на
мелодију коју нико не би могао да одсвира. Деца полако почињу да об –
лаче своје топле, шарене џемпере. Осе тила сам како киша која је ро си –
ла полако пада преко моје косе и сли ва се на образе. Хладан ваздух
раз носио је мирис паприка који су људи спремали за зимницу. Весела
сам, јер знам да ће после јесени зима закуцати на мој прозор и раздрмати
ме.
Свако годишње доба нам доноси нешто лепо, па тако и од јесени оче –
кујем мирисне плодове, романтично опало лишће и лепу слику природе
Дејана Ивковић 4-4

Прочитајте више ЧУДЕСНА ЛЕПОТА ЈЕСЕНИ

ЗАДАЦИ ЗА ВЕЖБУ

 

БРОЈЕВИ ПРВЕ ХИЉАДЕ

 1. Напиши следеће бројеве од најмањег до највећег:

685,412, 105, 299,801 777,102,356, 413.

_____________________________________________________

 • Поређај следеће бројеве од највећег до најмањег:

977,779, 896,321,914,583,901,110,333,208.

_____________________________________________________

 • Напиши све троцифрене бројеве пете стотине у којима се цифра 4 налази на месту десетица.

_____________________________________________________

 • Напиши све непарне бројеве које се налазе између 450 и 470.

_____________________________________________________

 • Напиши седам бројева  чеврте стотине у којима се налази два пута цифра 5.

_____________________________________________________

 • Напиши све троцифрене бројеве шесте стотине којима су цифре десетица и јединица исте и поређај их од најмањег до највећег.

_____________________________________________________

 • Које троцифрене бројеве можеш написати уз помоћ цифара 7,8 и 0, а да се цифре у броју не понављају.

_____________________________________________________

 

 1. Напиши претходнике и следбенике следећих бројева:

 _____777_____          _____ 456______            _____145_____           ______ 236_____      

 _____ 654______            ______259_____

 

 1. Напиши све троцифрене бројеве који на месту стотина имају цифру 6, а на месту јединица цифру 2.

_____________________________________________________

 1. Напиши све троцифрене бројеве који у себи имају цифре 1,2 и 7. Цифре се не понављају.

_____________________________________________________

 

 1. Које троцифрене бројеве можеш написати уз помоћ цифара 7,8 и 0, а да се цифре у броју не понављају?

_____________________________________________________

 

 1. У једном троцифреном броју цифра десетица је 6, цифра стотина је за 2 мања од цифре десетица, а цифра јединица за 4 већа од цифре стотина. Који је то број?

_____________________________________________________

 

 1. Милица је замислила један број. Рекла је: „Мој број на месту јединица има најмањи непаран број, на месту стотина највећи паран једноцифрени број, а на месту десетица нулу”. Који је број Милица замислила?

 

 

БРОЈЕВИ ДО 1000

 1. Напиши бројеве речима:

 600 ________________________

300 _____________________________

 500 ________________________

1000 _____________________________

 1. Запиши приказане бројеве.

4С 2Д 1Ј= ________ 3 С 2 Ј= _______ 9С 8Д 6Ј=______

8С 7Д 9Ј= _________ 6С 3Д= ________ 8С 6Д 9Ј=______

 1. Запиши бројеве.

Четиристо осамнаест _______________

триста деведесет__________________

триста десет ____________________

петсто једанаест _________________

 1. Напиши све стотине које се налазе између бројева:

 200 и 600 _____________________________________________________

 800 и 300 _____________________________________________________

 1. Испиши све бројеве који се налазе између бројева:

 428 и 436 ________________________________________________

 654 и 663 ________________________________________________

 212 и 218 ________________________________________________

 768 и 775 ________________________________________________

 

 1. Упореди бројеве ( =, <, > )

 4 С                   400                      

 2 Д             200                 

 5 С            550

6С 5Д 9Ј            5С 6Д 2С        

2Д 2Ј               1С 8Д 9Ј       

699              7С 1Д 3Ј

  345            435                      

7С 2Д 5Ј            527               

113            114              

 

 1. Следеће бројеве поређај по величини од највећег до најмањег:

343    445   345    350    354    334    353    435            

_____________________________________________________

 1. Уз помоћ цифара 6 , 9 , 4  напиши све троцифрене бројеве

_____________________________________________________

 1. Напиши све троцифрене бројеве помоћу цифара 1,2,3.

_____________________________________________________

 1. Настави започети низ:

305,310,315,_____,____,____,____,____,____.

360,355,350_____,____,____,____,____,____.

 1. Напиши број који припада петој стотини, на месту јединица има цифру седам, а на месту десетица најмањи непарни број. ____________________

 

 1. Напиши број који припада шестој стотини, на месту јединица има цифру 6, а на месту десетица најмањи парни број. ___________________________

 

 1. У табели је дат број посетилаца биоскопа у току једне недеље.

 

 

Дан

Понедељак

Уторак

Среда

Четвртак

петак

субота

недеља

Број посетилаца

116

126

189

141

180

197

174

 

А) Колико је посетилаца било у биоскопу?______________

Б) Ког је дана број посетилаца био највећи?______________

В) Ког је дана у биокопу био непаран број посетилаца? 

 

 1. Повежи бројеве написане римским цифрама са одговарајућим бројевима написаним арапским цифрама:

      XX                                      65

      LXV                                  300

      CVII                                   20

      CCC                                  406

      CDVI                                 107

      M                                       523

      DXXIII                            1000

 

 1. Испод арапских цифара упиши одговарајуће РИМСКЕ ЦИФРЕ.

2

7

10

25

52

100

220

600

900