тАКТ, ТАКТИЦА

МАЊЕ ЦЕЛИНЕ У НОТНОМ ЗАПИСУ (ТАКТОВИ)

РАЗДВОЈЕНЕ СУ УСПРАВНИМ ЦРТАМА (ТАКТИЦАМА).

НА КРАЈУ СВАКОГ НОТНОГ ЗАПИСА НАЛАЗЕ СЕ ДВЕ ТАКТИЦЕ. ПРВА ЈЕ ТАЊА, А ДРУГА ДЕБЉА.

КАДА СУ ПОРЕД ЊИХ НАЦРТАНЕ ДВЕ ТАЧКЕ, НАЗИВ ТОГ ЗНАКА ЈЕ ЗНАК ЗА ПОНАВЉАЊЕ.