План извођења наставе

План извођења наставе у периоду од 7.10.2019. године до 20. 11. 2019. године

У периоду од 7.10.2019. године до 20.11.2019. године у ОШ „ Надежда Петровић“ биће извођени радови на реконструкцији електро инсталација које финансира Министарство просвете.

С обзиром да је наставна година у току, Школски одбор и Наставничко веће су донели план извођења наставе. Часови ће почињати у 7:45 за преподневну смену, а за поподневну у 12:10. Кабинетска настава неће бити организована, већ ће свако одељење имати своју учионицу. Радови ће се обављати по етажама, од 13 часова и викендом, како процес наставе не би трпео, али се и испоштовао рок за завршетак радова.