Падање, клизање и котрљање тела наниже

 

 

Изглед табле и запис у свесци

Падање, клизање и котрљање тела наниже

Земљина тежа привлачи тела и задржава их на тлу.

Тела могу падати, клизити или се котрљати  наниже.

Брзина падања тела зависи од његовог облика.

Тела са већом површином падају спорије него тела са мањом површином.

Брзина клизања или котрљања тела по косој подлози зависи од нагиба те подлоге.

Што је нагиб подлоге већи, то тела брже клизе или се брже котрљају наниже.

   
Нагиб мањи – тела спорије клизе или се спорије котрљају. Нагиб већи (стрмија подлога) – тела брже клизе или се брже котрљају.

 

https://scratch.mit.edu/projects/358412217

 

https://scratch.mit.edu/projects/356294028

https://scratch.mit.edu/projects/358080784

https://scratch.mit.edu/projects/356563070

https://scratch.mit.edu/projects/357986454

https://scratch.mit.edu/projects/357981698

https://scratch.mit.edu/projects/356293988