ПЛАН РАДА 30.10.2020.

 

 

 

Српски језик
[1]

Д. Ерић: Чик да погодите због чега су се посвађала два златна брата

4. разред

 

 

Математика
[2]
Текстуални задаци са сабирањем и одузимањем

4. разред

 

Музичка култура

[3]

Adagio – Т. Албинони

4. разред

 

СТАВОВИ О ПРАВДИ

Циљ: повезивање права са дужностима, прихватање да праведно за једног наје увек нужно праведно и за другог, освестити да у животу постоје ситуације неправде.

Прочитајте више ПЛАН РАДА 30.10.2020.

ПЛАН РАДА 28.10.2020.

 

 

 

Српски језик
[1]

Употреба заменице ВИ из поштовања

4. разред

 

Математика
[2]
Писмено сабирање и одузимање

4. разред

 

Ликовна култура

[3]

Вежбе: обло-рогљасто-вајање (глина, пластелин или папир)

4. разред