ПЛАН РАДА 2.10.2020.

5.10.2020. MATEMATIKA – ПИСМЕНА ВЕЖБА

 

 

Српски језик
[1]

Личне заменице

4. разред

 

Математика
[2]
Скуп природних бројева N и скуп Nο

4. разред

 

Музичка култура

[3]

Изгубљено пиле – В. Томерлин – З. Васиљевић;
Прима и секунда волта

4. разред

 

 

Грађанско васпитање (изборни)
5. радионица ПРАВИМО РЕКЛАМНИ ШТАНД КОНВЕНЦИЈЕ О
ПРАВИМА ДЕТЕТА 2
Циљ: проучавање дечјих права, различити начини риказивања дечјих права, примена дечјих права у стварном животу.

Прочитајте више ПЛАН РАДА 2.10.2020.