ПЛАН РАДА 5.10.2010.

 

 

ШК „ДЕЛФИН“ ОРГАНИЗОВАО ТУРНИР ЗА ДЕВОЈЧИЦЕ

АНА ОСВОЈИЛА КЊИГУ И МЕДАЉУ. ЧЕСТИТАМО!!!

 

Српски језик
[1]

Личне заменице

4. разред

 

Математика
[2]
Скуп природних бројева N и скуп Nο – ПИСАНА ПРОВЕРА

4. разред

 

Физичко васпитање

[3]

Брзо трчање кроз убрзање (2 до 3 убрзања на 40 метара)

4. разред

 

Час одељењског старешине