ПЛАН РАДА 8.10.2020.

 

НИКОЛА, СРЕЋАН РОЂЕНДАН!

 

 

 

Српски језик
[1]

Личне заменице

http://learningapps.org/watch?v=pcg4qbd3520

4. разред

 

Математика
[2]
Површина фигуре

4. разред

 

 

Природа и друштво

[3]

Србија – наша домовина

http://learningapps.org/watch?v=p66v5vsy219

4. разред