ПЛАН РАДА 2.11.2020.

 

 

 

Српски језик
[1]

И. Секулић: Позно јесење јутро

4. разред

 

 

Математика
[2]
Текстуални задаци са сабирањем и одузимањем

4. разред

 

Физичко васпитање

[3]

 

4. разред