ПЛАН РАДА 3.11.2020.

 

 

ЛИЧНЕ ЗАМЕНИЦЕ – ПРОВЕРА

 

Српски језик
[1]
ЛИЧНЕ ЗАМЕНИЦЕ – ПРОВЕРА

4. разред

 

 

Математика
[2]
Скуп природних бројева N и скуп N0.
Сабирање и одузимањем у скупу N. Јединице за површину
 

4. разред

 

Природа и друштво

[3]

Упознајмо биљни и животињски свет – воде

4. разред