ПЛАН РАДА 5.11.2020.

 


 

Српски језик
[1]
Народна песма: Јетрвица адамско колено

4. разред

 

Математика
[2]Први школски писмени задатак (скуп природних бројева N и скуп N0; сабирање и одузимање у скупу N , 1. део; јединице за
површину)

4. разред

 

Природа и друштво

[3]

Упознајмо биљни и животињски свет – ливаде и пашњаци

4. разред