ПЛАН РАДА17.11.2020.

 

 

 

 

Српски језик
[1]

М. Миланковић: Кроз васиону и векове

4. разред

 

Математика
[2]

Израчунавање површине правоугаоника и квадрата

4. разред

 

Природа и друштво
[3]
Ретке и угрожене биљке и животиње у Србији обрада

4. разред