ПЛАН РАДА 18.11.2020.

 

 

Српски језик
[1]

Придеви

4. разред

https://www.yumpu.com/xx/document/fullscreen/63195403/-4-klett

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математика
[2]

Израчунавање површине правоугаоника и квадрата

4. разред

 

 

 

 

 

 

 

Ликовна култура
[3]

Пастел техника – Мртва природа са воћем – сликање (пастел суви или креде у боји и воштани пастел)

4. разред

 

 

 

 

 

 

 

 

Прочитајте више ПЛАН РАДА 18.11.2020.