15.3.2021.

 

М. Пупин: Од пашњака до научењака

 

ОШ4 – Математика, 113. час: Дељење вишецифреног броја једноцифреним бројем (утврђивање) – Moja школа (rtsplaneta.rs)

 

ДЕЉЕЊЕ ВИШЕЦИФРЕНОГ БРОЈА ЈЕДНОЦИФРЕНИМ БРОЈЕМ

  1. Израчунај:

 

а) 2496 : 8 =        б) 73 200 : 5 =          в) 30275 : 7 =

 

 

 

 

 

  1. Одреди број који је 5 пута мањи од 4850.

 

 

 

  1. Ако је дељеник збир бројева 39 052 и 36 350, а делилац је број 6. Израчунај количник.

 

 

 

 

  1. Један авион за 4 сата прелети 4 600 километара. Колико прелети километара за 1 сат?

 

 

 

 

  1. Реши једначине:

а) х ∙ 3 = 144 768     б) х ∙ 7 = 457 247        в) 9 ∙ х = 212 922