ТЕСТ БРЗИНЕ ЧИТАЊА 2

 

 

Форма А – Тест брзине гласног читања

 

Број слова у реду РЕЧИ Укупан број речи
8    е       у       то       да      до 5
13    на    ти      миш    име    топ 10
14    ви    срп     тло      дуд     руб 15
15   чај    дах     пуж     џип     сив 20
17   кош    праг   зец      пет     тата 25
19   нана    месо    ово    стан    шума 30
20   јули     нога    угаљ   зима     вуна 35
21  мрак    дрво    пауци    груб     кућа 40
22  ћебад    прах     храм     рижа    слика 45
23  прсти     један    хљеб     поћи     играч 50
24  камен     осам      слова    телад     мутно 55
25  ташна    мотор    спорт       папир     пјега 60
25   јелен     лампа      товар       далек       флаша 65
26   обруч     репић       јесен         тачка       чекићи 70
27   чешаљ     жабац       храст        конаци       бијело 75
27    велика      срећа         знање         десети         јарац 80
28     низак        крушка       живот           трећа          крилце 85
29    шестар        тераса           црнац          снажан           сточић 90
30     хладан         цврчак           џемпер            остати              азбука 95
30      јабука           буквар             румено             љуљати                јастук 100

 

Форма Б – Тест брзине гласног читања

 

Број слова у реду РЕЧИ Укупан број речи
9     и      му     он      те      по 5
13    ми     уз      вук     пут    лед 10
14    за     нож    пањ     џин    жив 15
15   оно    два     коњ      мат    тон 20
17   нос    мир     шум     роса    горе 25
19    јак    лето    рало     мрав    скок 30
20   дјед   штоф    врућ     чича     жаба 35
21   прах    трње    смеђ      мјесто   воља 40
22   доћи     брат     рекет      воће     вазна 45
23    јато      туда     румен     шумар   оштар 50
24   јагње     спрат     раме       лијеп      лампа 55
25  звоно      труба      нафта      прича     путић 60
25  чешће      оштро     облак       пожар      грање 65
26   смеђе       овуда       имање       далеко       скаче 70
27   пчелар       слово       девети         крава         никуд 75
28   слабић        гуслар        ружно          пакети       вишња 80
29    сестра         лимун         флаута          штапић         храпав 85
30    лептир         њивица         џивџан            носити          живина 90
30    препун          четири             поврће             ливада              гледаш 95
30    мишеви            кревет               човјек                писари                пјевач 100

Форма Ц – Тест брзине гласног читања

 

Број слова у реду РЕЧИ Укупан број речи
8     а       о       та       је      од 5
13    из       не    туш    љут    сок 10
14     ја      пећ     већ     жар    чађ 15
15   беџ      још    баш     куд    три 20
17   она      сом     бор     уста   мост 25
19    сир     теча    игра     густ    лане 30
20    улаз     капа    рука     липа    бара 35
21   филм     чаша   хлад     патак    жена 40
22   зелен      лађа    ласта      краљ    људи 45
23   сајам      ново     шести     првак     овца 50
24     хоће      јести      троје     машта     писмо 55
25    грана      април     гусан      пасуљ    љиљан 60
25     седам     некад      кофер      фитиљ     ћуран 65
26     чавка      пчелар      јутро        мрежа       храна 70
27    црква       лађари        онамо       његово      принц 75
28    словце        врата         црвено         висока        сјеме 80
29      шљива        једнак        сатићи         тишина         гитара 85
30       звонар       фотеља          значка           хучати            дијете 90
30        џунгла         трчати            водити            пећина             сестра 95
30          поврће          бјежим            кашика               здјела                сликар 100

 

 

 

 

 

 

 

ПАС

 

 

 

КУЋА

СУНЦЕ ВОЗ
 

 

 

ЦВЕТ

СРЦЕ ОКО ТОРБА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАС

 

 

 

КУЋА

СУНЦЕ ВОЗ
 

 

 

ЦВЕТ

СРЦЕ ОКО ТОРБА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАС

 

 

 

КУЋА

СУНЦЕ ВОЗ
 

 

 

ЦВЕТ

СРЦЕ ОКО ТОРБА

 

 

 

 

 

ПЕСМОМ И ИГРОМ ДО ЗНАЊА

%d bloggers like this: