Сви чланци од dejanoviskolarci

63. МЕЂУНАРОДНИ БЕОГРАДСКИ САЈАМ КЊИГА

 

Oтворен 63. Meђународни београдски сајам књига

Сајам књига у Београду је највољенији сајам књига на свету.

    

Foto: Lj. Bukvić

Свенародни празник и ново црвено слово у календару српске културе… Чини се да код нас нема читаоца који не учествује у овој светковини. Као што знају кад им је крсна слава знају и кад је Сајам књига.. То што је међународни, само потврђује истину да култура није култура ако је усамљена и без додира са другим културама – поручио је академик Матија Бећковић, вечерас на отварању 63. Међународног сајама књига у Београду, чији је слоган “Радост читања”.

Бећковић је нагласио да је “Сајам књига  духовна својина читалачког народа коју му нико  не би смео узети”. Према његовим речима, “Сајам се указује и као једино од ретких преосталих места без покондирености и лажног елитизма,где можемо видети свој народ”, због чега “нека га нико не присваја и не уписује у свој посед како никад не би постао хотел са пет Звездица”.

– Годинама књигу са свих екрана проглашавају анахронизмом и замењују новим модернијим оружјима. У време фасцинације технологијом и многи читаоци су се преселили на екране,а Књига на друге медије. Упркос тријумфа технологије књига опстаје. И да не заборавимо да то поновимо и на овом месту: Књига је била на почетку, па ће бити и на крају – поручио је Бећковић.

Advertisements

Лисица и гавран

 

Лисица и гавран

Гавран је негде украо комад сира и, с њим у кљуну, слетео на једну високу грану. Лисица, која је случајно наишла туда, одлучила је да му узме тај комад сира. Зато је рекла гаврану: „Какве дивне сјајне очи имаш, а тек како ти је прекрасан врат… Штета што тако лепа птица мора увек да ћути, јер не уме да пева“.
Гавран, који је овим речима био необично поласкан, хтеде да покаже лисици да уме и да пева. Отворио је кљун и гракнуо,а сир му је испао из кљуна и пао право пред лисицу.
Лукава лија, зграбивши сир, поче слатко да се смеје:“Ха, ха, ха, ти можда имаш гласа, али памети свакако немаш“.

(Езоп)

price ya decu - deca

ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ДЕЦЕ

 

ОБАВЕЗЕ УЧЕНИКА

Ученик има општу обавезу да:

 • поштује школска правила, одлуке директора и органа школе;
 • поштује личност других ученика, наставника и осталих запослених у школи;
 • чува имовину и чистоћу школе и естетски изглед школских просторија;
 • брине о очувању животне средине.

У вези са наставом, испитивањем и оцењивањем ученик је дужан:

 • да редовно похађа наставу и извршава школске обавезе. У случају изостанка са наставе, родитељ ученика је дужан да то оправда у року од осам дана.
 • да буде у учионици у тренутку када школско звоно означава почетак часа, да не омета извођење наставе и да не напушта час без претходног одобрења наставника;
 • да ради на усвајању знања, вештина и вредносних ставова прописаних школским програмом, као и да обавештава родитеље о свом напретку и постигнућу (читај: о оценама);
 • да током усменог или писменог испитивања покаже своје стварно знање – дакле, без преписивања и коришћења других недозвољених видова помоћи.

 

ПРАВА УЧЕНИКА

Ученици имају право на:

 • квалитетан образовно-васпитни рад, где се „квалитетан” дефинише кроз циљеве и принципе одређене законом;
 • уважавање личности;
 • подршку за свестрани развој личности, подршку за посебно исказане таленте и њихову афирмацију;
 • благовремене и потпуне информације о питањима од значаја за њихово школовање, као и информације о њиховим правима и обавезама;
 • слободу удруживања у различите групе и клубове, право на организовање ученичког парламента и учествовање у раду органа школе;
 • подношење приговора и жалбе на оцену;
 • покретање иницијативе за испитивање одговорности запослених у школи, ако било које од претходно наведених права није остварено;
 • правично поступање школе према ученику и у случају када ученик прекрши неку обавезу.