ПЛАН РАДА 5.6.2020.

 

 

 

 

Настава на даљину (Дејан Ковачевић)
1. час
Српски језик

Писање текста латиницом, реченице (врсте)

 • утврђивање
2. час
Физичко васпитање

Физичке вежбе у кућним условима

 • увежбавање
3. час
Математика

Математички изрази

 • систематизација
4. час
Грађанско васпитање (изборни)

Изненади пажњом

 • радионица
5. час
Уметничка радионица (секција)

Музичке игре

 

 

 

 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК

Писање текста латиницом, реченице (врсте)

 

НАПИШИ РЕЧЕНИЦЕ ПИСАНИМ ИЛИ ШТАМПАНИМ СЛОВИМА ЛАТИНИЦЕ.

 

 

 

 

 

МАТЕМАТИКА

Математички изрази

 

 

 

 

 

 

 

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ

 

Радионица: ИЗНЕНАДИ ПАЖЊОМ

 

 1. радиошца: ИЗНЕНАДИ ПАЖЊОМ

Циљ: Размена о томе шта су предузели да би изненадили пажњом животиње или биљке у протеклој ссдмици.

 1. Размена у великој групи:
 • Шта су предузели да би изненадили пажњом животиње или биљке у протеклој седмици.

Прављење паноа: Свако нацрта на мањем папиру (1/4 А4 формата) шта је урадио и онда све те папире распореде на пано и украсе.

 1. Прављење дипломе за показацу бригу о природи:

Поделе се у парове и свако од њих прави свом пару диплому чувара природе уз личну поруку која изражава поштовање и цењење конкретног поступка и образложење зашто је то важно (нпр: допада ми се што си заливала цвеће испред своје зграде јер…) Водитељ подстиче децу да решење дштломе буде креатавно

Прођоше многе године, кад, дечак се опет појави.

„Дечаче, жао ми је“, прозбори дрво, „ал немам баш ништа да ти дам… не рађам вишејабуке“.“Ни моји зуби нису више за јабуке“, дечак рече.

„Све гране“, дрво ће на то, „погубих. Сад немаш више по чему да се вијаш“. „Стар сам и престар да бих се по гранама вијао“, дечак ће. „Дебло ми паде“, рече дрво, „немаш се уз шта пентрати“. „Уморан сам“, дечак одврати, „да бих се уза стабла пентрао“. „Жао ми је“, дрво уздахну.

„О, да ми је бар нешто да ти понудим… ал’ ничег више. Ја сам ти сад пањ остарели. Опрости…“

„Мени сад“, рече дечак, „богзна шта и не треба, тек миран кутак, скривен, да седнем и да починем.

Много сам уморан“.

„Ако је до тога“, рече дрво, напе се, и усправи колико год је могло, „пањ, и кад је стар, може одлично да послужи да кости на њем одмориш. Овамо, Дечаче, седи. Седи, душу одмори“. И дечак тако учини. И дрво је било срећно. Шел Силверстејн: Добро дрво, Нолит, Београд, 1990. год.

 1. Размена у великој групи:
 • Да ли је дечак показао бригу о дрвету?

Брига о природи за мене је када… небрига о природи за мене је када… Водитељ записује одговоре деце на табли или пак папиру.

 • Зашто је важно да бринемо о природи? Размена о праву на живот, и међусобној повезаности свих живих бића; о одговорности и бризи за биљни свет.
 1. Раду групама

Деца се поделе у групе и са листе небриге о природи бирају један проблем. Задатак за групу: планирање акције: шта могу ја да урадим, а шта тражим да неко други уради за очување природе, шта отежава а шта помаже такву акцију.

 1. Извештавање и договор у великој групи.

Размена у великој групи: сетите се ситуације када сте ужнвали у присуству биљки ( дрвећа, цвећа итд.). шта вам је биљка пружила пгго је допринело вашем уживању.

Задатак за све: направи захвалницу том представнику биљног света који ти је приредио задовољство. Украси цртежом и бојама и напиши за шта се захваљујеш.

Задатак за следећи час: изненади пажњом животиње или биљке – треба да смисле шта ће да ураде до следећег часа; то може да буде део претходно планиране акције

 

 

 

 

 

ПЛАН РАДА 4.6.2020.

 

 

Музичка култура

Научили смо у трећем разреду

16h

Час ће бити одржан у 16h онлајн на платформи meet.google.com уз коришћење одељењског сајта: https://dejanoviskolarci.wordpress.com.

УЧЕНИЦИ МОГУ ПЕВАТИ ИЛИ СВИРАТИ ЈЕДНУ ПЕСМУ!

ЛИНК ЗА ПРИСТУП БИЋЕ ПОСТАВЉЕН 10 МИНУТА РАНИЈЕ!

 

 

Настава на даљину (Дејан Ковачевић)
1. час
Математика

Математички изрази, утврђивање

 • утврђивање
2. час
Српски језик

Придеви, утврђивање

 • утврђивање
3. час
Природа и друштво

Научили смо у трећем разреду

 • систематизација
4. час
Музичка култура

Научили смо у трећем разреду

16h

Час ће бити одржан у 16h онлајн на платформи meet.google.com уз коришћење одељењског сајта: https://dejanoviskolarci.wordpress.com.

УЧЕНИЦИ МОГУ ПЕВАТИ ИЛИ СВИРАТИ ЈЕДНУ ПЕСМУ!

 • систематизација

 

 

 

 

 

МАТЕМАТИКА

Математички изрази

 

 

 

 

 

 

 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК

Граматика, придеви

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИРОДА И ДРУШТВO

Научили смо у трећем разреду

 

 

 

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА

Научили смо у трећем разреду

 

 

Час ће бити одржан у 16h онлајн на платформи meet.google.com уз коришћење одељењског сајта: https://dejanoviskolarci.wordpress.com.

УЧЕНИЦИ МОГУ ПЕВАТИ ИЛИ СВИРАТИ ЈЕДНУ ПЕСМУ!

 

 

Прочитајте више ПЛАН РАДА 4.6.2020.

ПЛАН РАДА 3.6.2020.

 

 

УЧЕНИЦИ НИСУ У ОБАВЕЗИ ДА ПОШАЉУ ПОВРАТНУ ИНФОРМАЦИЈУ УЧИТЕЉУ!

 

 

 

Настава на даљину (Дејан Ковачевић)
1. час
Српски језик

Глаголи, утврђивање

 • утврђивање
2. час
Математика

Изрази са променљивом, утврђивање

 • утврђивање
3. час
Физичко васпитање

Физичке вежбе у кућним условима

 • увежбавање
4. час
Од играчке до рачунара (изборни)

Мини пројекат – Ученички гласник (одељењски сајт)

 • утврђивање

 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК

Граматика, глаголи

 

 

 

ПРОЛЕЋНИЦА

Пчелица зујка,
Ветрић лахори,
Поток у гори
Гласно жубори;
Лоза се вије,
У роси мије,
Птичице поје
Песмице своје;
Шумица иста
Помало листа,
Све се понавља:
Пролеће с’ јавља.
А жарко сунце
Злати врхунце
Фрушке нам горе
Осветком зоре;
Зирнеш ли куд,
Лепота свуд.
Све се понавља:
Пролеће с’ јавља.
Тамо у трави
Зумбул се плави:
Ту у забави
Вредни су мрави;
И цврчак цврчи,
Травицом трчи,
Те тако слави
Живот нарави;
Лептирак шари
Цвећем летари;

И све што гмиже
Живље се диже;
Све се понавља:
Пролеће с’ јавља.
Гле, деце мале
Где се у гају
У загрљају
Љубе и шале!
Благо тој деци –
– То је пролеће
Блажене среће.

(Јован Јовановић – Змај)

 

 

 

 

 

МАТЕМАТИКА

Изрази са променљивом 

 

 

Изрази са променљивом 

 

 

 

 

 

 

ОД ИГРАЧКЕ ДО РАЧУНАРА

Мини пројекат – Ученички гласник (одељењски сајт)

 

Научили смо – представљамо свој портфолио

 

 

 

 

Прочитајте више ПЛАН РАДА 3.6.2020.

ПЛАН РАДА 2.6.2020.

 

 

НАСТАВНИЦИ СУ У ОБАВЕЗИ ДА РЕАЛИЗУЈУ МИНИМУМ НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА ЗА 2019/2020. СВАКОГ ДАНА, У НАРЕДНОЈ НЕДЕЉИ БИЋЕ ОБЈАВЉИВАНИ НАСТАВНИ САДРЖАЈИ.

УЧЕНИЦИ НИСУ У ОБАВЕЗИ ДА ПОШАЉУ ПОВРАТНУ ИНФОРМАЦИЈУ УЧИТЕЉУ!

 

 

 

Настава на даљину (Дејан Ковачевић)
1. час
Енглески језик (1. страни језик)

Show what you can do

 • утврђивање
2. час
Физичко васпитање

Физичке вежбе у кућним условима

 • увежбавање
3. час
Математика

Разломци, утврђивање

 • утврђивање
4. час
Српски језик

Граматика, именице

 • утврђивање
5. час
Природа и друштво

Мојих десет еколошких заповести

 • утврђивање

 

 

 

 

 

 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК

Граматика, именице

 

 


 

 

 

МАТЕМАТИКА

Разломци, утврђивање

 

 

 

 

 

 

 

ПРИРОДА И ДРУШТВO

Мојих десет еколошких заповести

 

Еколошке заповести којих се треба придржавати за што чистију животну средину

1. Не очекуј од природе више него што си јој дао, (природа);

2. Заштити планету ову, другу немамо нити ћемо добити нову, (планета);

3. Брини о ваздуху пре него што га угледаш, (ваздух);

4. Користи извор тако да можемо воду пити и на речном ушћу, (вода);

5. Знај да земља царује само када ум царује, (земља);

6. Сети се да је живот дрвета залог за дрво живота, (биљке);

7. Не дозволи да птице селице сутра одустану од повратка ка југу, (животиње);

8. Урачунај цену очувања природе у цену сваког производа, (технологија);

9. Мисли више о отпаду да не завршимо на њему, (отпад);

10. Чувај животну средину да би смо избегли крај, (човек);

 

 

Прочитајте више ПЛАН РАДА 2.6.2020.

ПЛАН РАДА 1.6.2020.

 

 

НАСТАВНИЦИ СУ У ОБАВЕЗИ ДА РЕАЛИЗУЈУ МИНИМУМ НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА ЗА 2019/2020. СВАКОГ ДАНА, У НАРЕДНОЈ НЕДЕЉИ БИЋЕ ОБЈАВЉИВАНИ НАСТАВНИ САДРЖАЈИ.

УЧЕНИЦИ НИСУ У ОБАВЕЗИ ДА ПОШАЉУ ПОВРАТНУ ИНФОРМАЦИЈУ УЧИТЕЉУ!

 

 

Настава на даљину (Дејан Ковачевић)
1. час
Српски језик

Граматика и правопис (РТС ЧАС)

 • утврђивање
2. час
Математика

Разломци, утврђивање (РТС ЧАС)

 • утврђивање
3. час
Ликовна култура

Ликовна дела и споменици културе (РТС ЧАС)

 • утврђивање
4. час
Ликовна култура

Ликовна дела и споменици културе (РТС ЧАС)

 • утврђивање
5. час
ЧОС

Научили смо – представљамо свој портфолио

 

 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК

Граматика и правопис

 

ПАЖЉИВО ПРОЧИТАЈ ТЕКСТ. УОЧИ ПРАВОПИСНЕ ГРЕШКЕ И ПРЕПИШИ ДА БУДЕ ТАЧНО.

 


МИЛОШЕ, БРАВО! ПОКАЗАО СИ ВИСОК СТЕПЕН ИНФОРМАТИЧКОГ И ПРАВОПИСНОГ ЗНАЊА! ИСТИЧЕ СЕ!

СТЕФАНЕ, БРАВО! ПОКАЗАО СИ ВИСОК СТЕПЕН ИНФОРМАТИЧКОГ И ПРАВОПИСНОГ ЗНАЊА! ИСТИЧЕ СЕ!


 

 

МАТЕМАТИКА

Разломци, утврђивање

 

 

 

 

 

ЛИКОВНА КУЛТУРА

Ликовна дела и споменици културе

 

 

 

 

 

 

ЧОС

Научили смо – представљамо свој портфолио

 

 

 

 

 

 

ПЕСМОМ И ИГРОМ ДО ЗНАЊА