ПЛАН РАДА 9.10.2020.

 

 

Српски језик
[1]

Личне заменице

4. разред

 

Математика
[2]
Површина фигуре

4. разред

 

Музичка култура

[3]

Лазара мајка карала – народна из Србије

4. разред

 

 

Грађанско васпитање

СВИ РАЗЛИЧИТИ – СВИ ЈЕДНАКИ
Циљ:-да се ученицима помогне да открију особине које их красе, да открију особине које су им заједничке и увиде по којима се разликују, да се ученици упознају међусобно кроз уочавање сличности и разлика и да разлике прихватају као богатство.

 

ПЛАН РАДА 5.10.2010.

 

 

ШК „ДЕЛФИН“ ОРГАНИЗОВАО ТУРНИР ЗА ДЕВОЈЧИЦЕ

АНА ОСВОЈИЛА КЊИГУ И МЕДАЉУ. ЧЕСТИТАМО!!!

 

Српски језик
[1]

Личне заменице

4. разред

 

Математика
[2]
Скуп природних бројева N и скуп Nο – ПИСАНА ПРОВЕРА

4. разред

 

Физичко васпитање

[3]

Брзо трчање кроз убрзање (2 до 3 убрзања на 40 метара)

4. разред

 

Час одељењског старешине

ПЕСМОМ И ИГРОМ ДО ЗНАЊА