ДРУЖЕЊЕ СА ПЕСНИКОМ

ДРУЖЕЊЕ СА ПЕСНИКОМ

НОВЕМБАР 19, 2019ОСТАВИТЕ КОМЕНТАР

Млада песникиња Тања Малетић, бивша ученица наше школе, посетила нас је данас и кроз интрактивни разговор са ученицима поделила своја искуства о настанку песама и предивне стихове. Деца су уживала.

На крају дружења отпевали смо јој химну наше школе чији је она аутор.

IMG_20191119_080230
IMG_20191119_080726
IMG-70382c4da2d83acacf245dc2649c89d0-V
IMG_20191119_082842
IMG-037b09be902bc6fc0164abbbb99f2e9c-V

ОПИСНИ И ПРИСВОЈНИ ПРИДЕВИ

Описни и присвојни придеви

ON 23. NOVEMBRA 2018. BY GAGINA SKOLSKA TORBAPOD POČETNASRPSKI JEZIK 3ZA ĐAKE

OPISNI PRIDEVI-KAKVO? opisni – označavaju osobinu imenice uz koju stoje: visok, nemiran, srećan, mračan, pametan, vredan, zelen i bliže je objašnjava.

  1. Zaokruži opisne prideve: strašna, kikiriki, skitati, žuto, jede, pismo, veliki, nežan.
  2. Spoji linijama poređenja:

Lukav kao                   puž.

Gladan kao                  pčela.

Vredan kao                 lisica.

Spor kao                      mrav.

Pametan kao                pas.

Veran kao                    vuk.

  1. Оpiši puža i vetar koristeći samo opisne prideve.
Pušćaj pužo rogove ...
Сродна слика
  1. Podvuci opisne prideve u tekstu:

U gustu zimzelenu šumu došla je zima. Krupne pahulje padaju po zelenim   granama.

Snažan vetar fijuče oko visokih krošnji.

  1. Dopuni tekst opisnim pridevima pridevima:

Na _______________ livadi pasu _________________ jaganjci. Čuva ih _______________ čobanin. Pored njih je ________________ pas. U blizini se nalazi _______________ potok, a pokraj njega _______________i _______________ vrba.

ПРИСВОЈНИ ПРИДЕВИ  –   ЧИЈЕ? изражавају припадност ,коме припада оно што је означено именицом(чије је што?)уз коју придев стоји.(Марков учитељ,планински извор,Миличин ауто…)

Постоје две врсте присвојних придева :
a- присвојни придеви са наставком -ов, -ев, -ин,

DSC_0435
Резултат слика за плазма кекс слика

   Гагини ђаци.
б- присвојни придеви са наставком -ски, -шки, -чки. –  српски   кекс

Присвојни придеви на -ов, -ев, -ин

Они се граде од властитих именица и именица које означавају жива бића на следећи начин:

именица мушког рода + -ов, -ова, -ово / -ев, -ева, -ево

именица женског рода + -ин, -ина, -ино

јдмн
-ов, -ова, -ово; -ови, -ове, -ова
Јован:мЧији је аутомобил?Јованов аутомобилЧији су аутомобили?Јованови аутомобили
жЧија је кућа?Јованова кућаЧије су куће?Јованове куће
срЧије је писмо?Јованово писмоЧија су писма?Јованова писма
-eв, -eва, -eво; -eви, -eве, -eва
Милош:мЧији је аутомобил?Милошев аутомобилЧији су аутомобили?Милошеви аутомобили
жЧија је кућа?Милошева кућаЧије су куће?Милошеве куће
срЧије је писмо?Милошево писмоЧија су писма?Милошева писма
-ин, -ина, -ино; -ини, -ине, -ина
Тања:мЧији је аутомобил?Тањин аутомобилЧији су аутомобили?Тањини аутомобили
жЧија је кућа?Тањина кућаЧије су куће?Тањине куће
срЧије је писмо?Тањино писмоЧија су писма?Тањина писма

Наставци -ев (-ева, -ево) се употребљавају после меких (палаталних) сугласника (ј, љ, њ, ђ, ћ, ч, џ, ж, ш и понекад после сугласника р)

Код присвојних придева насталих од именица женског рода са наставком -ица постоји гласовна промена.
нпр. Милица: Миличин брат, Миличина сестра, Миличино дете

Присвојни придеви на -ски, -шки, -чки

јдмн
-ски, -ска, -ско; -ски, -ске, -ска
Русија:мЧији је аутомобил?руски аутомобилЧији су певачи?руски певачи
жЧија је храна?руска хранаЧије су певачице?руске певачице
срЧије је позориште?руско позориштеЧија су села?руска села
-шки, -шка, -шко; -шки, -шке, -шка
Чикаго:мЧији је аутомобил?чикашки аутомобилЧији су певачи?чикашки певачи
жЧија је храна?чикашка хранаЧије су певачице?чикашке певачице
срЧије је позориште?чикашко позориштеЧија су села?чикашка села
-чки, -чка, -чко; -чки, -чке, -чка
Америка:мЧији је аутомобил?амерички аутомобилЧији су певачи?амерички певачи
жЧија је храна?америчка хранаЧије су певачице?америчке певачице
срЧије је позориште?америчко позориштеЧија су села?америчка села

У српском језику присвојни придеви на -ски, -шки, -чки се пишу малим почетним словом.

Попуните празнине одговарајућим обликом присвојног придева.
Чији је аутомобил? Аутомобил је . (Јован)
Чија је књига? Књига је . (Маја)
Чији је стан? Стан је . (брат)
Чије је дете? Дете је . (Светлана)
Чије су панталоне? Панталоне су . (Милош)
Чији су шорцеви? Шорцеви су . (Тања)
Чија је ташна? Ташна је . (сестра)
Чије су новине? Новине су . (тата)


Попуните празнине одговарајућим обликом присвојног придева.
Чија је сестра? Сестра је . (Славица)
Чији је брат? Брат је . (Милица)
Чије је писмо? Писмо је . (Зорица)
Чији су родитељи? Родитељи су . (Јелица)


Попуните празнине одговарајућим обликом присвојног придева.
Чија храна има пуно сира? храна. (Италија)
Чији је голф аутомобил? Голф је аутомобил. (Немачка)
Чији универзитет је најстарији у Европи? Најстарији је универзитет. (Праг)
Чије је позориште? Позориште је . (Нови Сад)
Чији је аеродром? Аеродром је . (Чикаго)
Чија је опера? Опера је . (Београд)
Чија је фирма? Фирма је . (Аустрија)
Чији су аутомобили? Аутомобили су . (Јапан)


Искажите следеће реченице на други начин користећи присвојне придеве.
нпр. То је стан мог пријатеља Јована. То је Јованов стан.
То је кућа моје пријатељице Наташе. То је .
Ово је бицикл мог тате. Ово је .
Ово су наочаре твоје девојке Марине. Ово су .
Маја воли да слуша разговоре свог брата Јована. Маја воли да слуша .
Ово је канцеларија нашег директора. Ово је .

https://ucibibapl.files.wordpress.com/2013/11/pridevi-3.jpg

Синоними, хомоними, антоними

Синоними, хомоними, антоними

СИНОНИМИ су речи различитог облика, а истог или сличног значења.

  • кућа: дом, стан, дворац, колиба…
  • весео: срећан, радостан, ведар, расположен…
  • смејати се: кикотати се, осмехивати, смешкати се…

Различит облик, а исто или слично значење могу имати: именице, придеви и глаголи.

АНТОНИМИ су речи супротног значења.

Именице:                                                        Придеви:

младост – старост                                       црно – бело
срећа – туга                                                  велики – мали
љубав – мржња                                           весео – тужан
богатство – сиромаштво                          леп – ружан
слога – неслога                                           оштар – туп
тишина – бука

Глаголи:                                                           Прилози:

запамтити – заборавити                         испред – иза
ходати – стајати                                         горе – доле
говорити – ћутати
смејати се – плакати
узимала – давала
прићи – удаљити се

Супротно значење могу имати: именице, придеви, глаголи и прилози.

ХОМОНИМИ су речи истог облика, а различитог значења.

Коса је украс на глави,
Коса ред на ливади прави,
Коса је име што Коси годи,
Коса је страна којом се ходи.

Такве су и следеће речи:
– лист (лист дрвета и лист хартије);
– Зора (женско има и део дана);
– град (временска непогода и врста насеља);
– лак (који није тежак и средство за лакирање);
– срца (срце оловке и људски орган);
– лоза (лоза владара, нпр. лоза Немањића, винова лоза);
– лук (врста поврћа и обележавање дужине трајања тона у музици);
 њушка (део тела животиње и глагол);
– месец (небеско тело и временски период).

ПЕСМОМ И ИГРОМ ДО ЗНАЊА